MUDr. Tereza Pacltová

V roce 1998 jsem promovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
 

V roce 2001 jsem atestovala v oboru všeobecné lékařství.
 

Od roku 2005 pracuji jako praktická lékařka v Loděnici.

Ilona Rosická

V roce 2001 jsem absolvovala Střední zdravotní školu v Praze.

V roce 2006 jsem získala odbornost Registrovaná všeobecná sestra.

Mám praxi v oboru chirurgie, geriatrie, od roku 2013 pracuji v ordinaci praktické lékařky v Loděnici.