Posouzení zdravotní způsobilosti k práci – k prohlídce nutno s sebou donést:

– formulář zaměstnavatele

– výpis ze zdravotní dokumentace od registrujícího praktického lékaře, pokud není pacient registrován u nás

– k prohlídce se objednávejte v ordinačních hodinách na tel. čísle +420 702 038 949